Jak przygotować
ofertę

Zapoznaj się z krótką instrukcją sporządzenia oferty

Pamiętaj

Współpracę podejmiemy jedynie z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

INFORMACJE, JAKIE POWINNY BYĆ ZAWARTE W OGŁOSZENIU

 • Dokładna nazwa drużyny/zespołu/zawodnika
 • Forma prowadzenia działalności (spółka / fundacja / stowarzyszenie / jednoosobowa działalność lub inne)
 • Numer KRS lub kopię innych aktualnych dokumentów identyfikacyjnych
 • Opis projektu:
  Klub, drużyna, sekcja itp. - jaka dyscyplina, jak długo istnieje, ilu zawodników/członków, w jakich wydarzeniach/meczach biorą udział, jakie osiągnięcia itp.
 • Turniej, wydarzenie – gdzie, kiedy, ilu uczestników, jaka przewidywana publiczność, zasięg wydarzenia, przewidywane atrakcje podczas wydarzenia,

 

CZEGO OCZEKUJEMY

 • Umieszczenia logo PGE na plakatach, koszulkach – strojach sportowych, billboardach, banerach, boiskach itp.
 • Umieszczenie informacji o naszym wsparciu w mediach społecznościowych drużyn, zespołów, umieszczenie logo na stronach internetowych

 

Podany zakres świadczeń jest przykładowy i będzie on ustalany indywidualnie.

Z KIM PODEJMUJEMY WSPÓŁPRACĘ

 • Z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą;
 • Okres współpracy - stałe projekty (maksymalnie do końca 2017 roku z możliwością przedłużenia); jednorazowe lub seryjne wydarzenia sportowe//turnieje/inne;
 • Rodzaj dyscypliny sportowej - preferowane dyscypliny sportowe zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, itp.

 

Oferty sporządzone nieprawidłowo lub niekompletnie, a także podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentacji nie będą rozpatrywane.